RR Consulting Ltd.

Счетоводство на фирма с регистрация по ЗДДС.

Обслужване на счетоводните нужди на фирми с регистрация по ЗДДС. Годишно осчетоводяване спрямо нуждите на бизнеса.

Какво включва счетоводство на фирма с регистрация по ЗДДС ?

Счетоводство на фирма с регистрация по ЗДДС

Консултации при взимане на решения.

– Процедура по възстановяване на данък добавена стойност (ДДС) – условия и срокове.
– Данъчни ефекти на дадено управленско решение.
– Стопански и финансови ефекти от дадено управленско решение.

Години опит

6

Лоялни бизнес клиенти

30

Екип от счетоводители

2

Изключителни счетоводни ресурси.

Нашата счетоводна къща работи чрез богат набор от успешни счетоводни техники. Съобразяваме се със законовите промени и промени в сроковете за текущата година.

Работа с Excel

Curabitur ac leo nunc estibul et mauris vel ante finibus.

Готови бланки

Curabitur ac leo nunc estibul et mauris vel ante finibus.

Данъчни декларации

Curabitur ac leo nunc estibul et mauris vel ante finibus.

Възстановяване на ДДС

Curabitur ac leo nunc estibul et mauris vel ante finibus.

Счетоводство на фирма, регистрирана по ЗДДС – ЦЕНА

Цената на счетоводното обслужване варира в зависимост от вида дейност, документооборота, броя заети лица и желаните управленски справки.

План „Услуги-ДДС- мини“

  • Вид на дейността: Услуги

  • Регистрация по ДДС: Да

  • Брой осигурени лица: до 2

  • Брой документи: до 15

План „Търговия-ДДС-мини“

  • Вид на дейността: Търговия

  • Регистрация по ДДС: Да

  • Брой осигурени лица: до 2

  • Брой документи: до 30

Консултирайте се с нас!

Още счетоводни услуги:

Счетоводство на онлайн магазин

Редовно счетоводство за Вашия онлайн магазин.

Счетоводство на фрийленс услуги

Бъдете изрядни в сферата си на дейност като фрийленсър,

ТРЗ – Управление на заплати

Осчетоводяване на парични потоци към служители.