RR Consulting Ltd.

Счетоводство на фирма.

Според типа фирма, която сте регистрирали, предлагаме конкретни подуслуги. 

Независимо от размера на вашия капитал или годините от които оперирате на пазара на труда, важно е да сте информирани за основните счетоводни термини и финансови документи.

Доброто счетоводство на фирма обяснява историята, устойчивостта и интегрираното представяне на Вашата компания.

Без да сте наясно с тази информация, вие няма да сте наясно и с това дали успявате или се проваляте при управление на бизнеса си.

Това ограничава вашата способност за взимане на добри решения, за ефективно опериране и позициониране на компанията ви за бъдещо развитие.

Управлението на финансите е ключово за малки и големи фирми. Разликите в осчетоводяването идват от това, дали фирмата е регистрирана по ДДС или не.

ДДС (данък върху добавената стойност) е данък, който се начислява върху стойността на всички закупени стоки или получени услуги. Това е косвен данък, който се внася в бюджета на нашата страна и осигурява голяма част от нейните приходи.

Какво означава косвен данък?

Това означава, че той се дължи за направени продажби, потребление или консумация. Задължението за внасяне е на продавача, но в действителност се дължи от купувача за направените от него покупки, било то на стоки или услуги, като стойността на данъка е включена в покупната цена на стоката или услугата.

Blog Insights

Счетоводство на фирма с регистрация по ЗДДС.

Какво включва главното счетоводство на фирма регистрирана по ЗДДС?

Счетоводство на фирма БЕЗ регистрация по ДДС.

Какво включва главното счетоводство на фирма, която НЕ е регистрирана по ЗДДС?

Счетоводство на фирма: Цена.

Цената на едно фирмено счетоводство варира спрямо нуждите на бизнеса Ви. Изготвили сме две отделни услуги като сме отбелязали ценовите планове по обем счетоводна дейност. Молим, разгледайте:

Години опит

6

Лоялни бизнес клиенти

30

Екип от счетоводители

2

Изключителни счетоводни ресурси.

Нашата счетоводна къща работи чрез богат набор от успешни счетоводни техники. Съобразяваме се със законовите промени и промени в сроковете за текущата година.

Работа с Excel

Бързи и ефектични методи на работа.

Готови бланки

Разпечатваме необходимите документи на място.

Данъчни декларации

Изготвяме данъчни декларации когато са необходими.

Възстановяване на ДДС

Придвижваме документация за възстановяване на ДДС.

Спечелили сме доверието на големи и малки бизнеси:

Консултирайте се с нас!

Още счетоводни услуги:

Счетоводство на онлайн магазин

Професионално счетоводство за Вашия онлайн бизнес.

Счетоводство на фрийленс услуги

Подходяща услуга за всякакъв тип фрийленсъри.

ТРЗ – Управление на заплати

Правилно осчетоводяване на човешкия ресурс на фирми.