Търсите университети, в които да изучавате специалността “счетоводство и контрол” ? В тази статия ще Ви представим всички университети в България, в които може да се изучава специалността.

Счетоводство и контрол – университети в София

Висшите училища в София се явяват един от най-предпочитаните избори за студенти, желаещи да продължат своето образование в областта на „Счетоводството“. Университетите в града предоставят на студентите възможност да се обучават в модерни сгради със съвременно оборудване и квалифициран преподавателски екип.

Столицата на България предлага разнообразие от образователни институции, където бъдещите счетоводители могат да развият своите знания и умения. Освен това, студентският живот в София е богат и разнообразен. Тук се срещат студенти от цялата страна и чужбина, което създава уникална атмосфера на разнообразие и културен обмен.

1. Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е най-старият и най-големият институт за висше образование в България. Според рейтинга на световните университети към 2020 година, той се нарежда в интервала между 601-вото и 650-то място. Учебното заведение е учредено на 1 октомври 1888 г. под името „Висш педагогически курс“. Главната част от сградата е изградена благодарение на дарение от братята Евлоги и Христо Георгиеви, чиито паметници украсяват фасадата й.

Счетоводство-университети-Св.-Климент-Охридски
 • Бакалавър

 • Продължителност на следване: 4 години (8 семестъра).

 • Форма на обучение: Редовна
 • Квота на прием: Общо 60 места. 30 за които държавата осигурява средства за издръжката на обучението и 30 срещу заплащане.

 • Такса:

  • 300лв. за държавна поръчка.
  • 1168лв. за платено обучение.
 • Има ли опция за живеене на общежитие? Да, университета разполага с 6300 легла в общежитията на Студентски град – София.

 • Магистър

 • Продължителност на следване: 3 семестъра

 • Форма на обучение: Редовна
 • Квота на прием: Общо 60 места. 30 за които държавата осигурява средства за издръжката на обучението и 30 срещу заплащане.

 • Такса: 1375лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие? Да

 • Магистър

 • Продължителност на следване:
  3 семестъра – Тази магистърска програма е отворена за всички кандидат-студенти, които имат бакалавърска или магистърска степен по Икономика и финанси или Стопанско управление, както и свързаните и произтичащите от тях, или по специалност, различна от Икономика и финанси и Стопанско управление.
  4 семестъра – Тази магистърска програма е насочена към кандидат-студенти, които са завършили бакалавърски програми от професионално направление Икономика със 180 или 210 кредити. Тя е конструирана по начин, съобразен с необходимостта от включването в учебния план на допълнителни дисциплини, които да осигурят необходимия брой кредити за получаване на ОКС магистър съгласно законовите изисквания. Тези дисциплини се изучават през първи семестър от срока на обучение. Втори, трети и четвърти семестър съвпадат с три семестриалната МП „Счетоводство и одит“.

 • Форма на обучение: Редовна

 • Квота на прием: Общо 60 места. 30 за които държавата осигурява средства за издръжката на обучението и 30 срещу заплащане.

 • Такса: 1375лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие? Да

2. Университет за национално и световно стопанство – София

УНСС е най-големият бизнес университет в България и Югоизточна Европа. Този академичен институт произлиза от Свободния университет за политически и стопански науки и бе учреден чрез заповед № 2155, издаден на 5-ти юли 1920 г. от министъра на народното просвещение.

Така УНСС стана вторият университет, създаден след Освобождението на България и първият с изцяло бизнес профил в страната.

 • Бакалавър

 • Продължителност на следване: 4 години (8 семестъра).

 • Форма на обучение: Редовна
 • Такса: 

  • Държавна поръчка – 300лв.;
  • Срещу заплащане – 860лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие?Да
 • Бакалавър

 • Продължителност на следване: 4 години (8 семестъра).

 • Форма на обучение: Редовна
 • Такса: 

  • Държавна поръчка – 300лв.;
  • Срещу заплащане – 860лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие?Да
 • Бакалавър

 • Продължителност на следване: 4 години (8 семестъра).

 • Форма на обучение: Редовна
 • Такса: 

  • Държавна поръчка – 300лв.;
  • Срещу заплащане – 860лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие?Да
 • Магистър
 • Продължителност на следване:2-3 семестъра

 • Форма на обучение: Редовна
 • Такса: 

  • Държавна поръчка – 300лв.
  • Срещу заплащане – 1000лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие?Да
 • Магистър
 • Продължителност на следване:2 семестъра

 • Форма на обучение: Редовна
 • Такса: 

  • Държавна поръчка – 300лв.
  • Срещу заплащане – 1000лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие?Да
 • Магистър
 • Продължителност на следване:2 семестъра
 • Форма на обучение: Редовна
 • Такса: 

  • Държавна поръчка – 300лв.
  • Срещу заплащане – 1000лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие?Да
 • Магистър
 • Продължителност на следване:2 семестъра

 • Форма на обучение: Редовна
 • Такса: 

  • Държавна поръчка – 300лв.
  • Срещу заплащане – 1000лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие?Да
 • Магистър
 • Продължителност на следване:2 семестъра

 • Форма на обучение: Редовна
 • Такса: 

  • Държавна поръчка – 300лв.
  • Срещу заплащане – 1000лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие?Да
 • Магистър
 • Продължителност на следване:2 семестъра

 • Форма на обучение: Редовна
 • Такса: 

  • Държавна поръчка – 300лв.
  • Срещу заплащане – 2000лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие?Да

3. Висше училище по застраховане и финанси – София

ВУЗФ е частна образователна институция. Университета отваря врати с решение на 39-то Народно събрание на Република България, прието на 25 юли 2002 година.

Посвещава се на обучението в областта на икономиката, предлагайки бакалавърски, магистърски и докторантски програми.

 • Бакалавър

 • Продължителност на следване: 4 години (8 семестъра).

 • Форма на обучение: Редовна, задочна, дистанционна

 • Такса: 1800лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие?Да
 • Магистър
 • Продължителност на следване:
  2 семестъра – за кандидати с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от професионално направление „Икономика“.
  3 семестъра, от които 1 семестър е за неикономисти и с изцяло икономическа насоченост. Той се провежда дистанционно – За кандидати с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ от други професионални направления.

 • Форма на обучение: Редовна, задочна, дистанционна
 • Такса: 1800 лв.

 • Има ли опция за живеене на общежитие?Да

4. Нов Български университет

НБУ е български частен университет в град София. Главното му учебно заведение се намира в гр. София, докато поддържа и други кампуси в цялата страна.

Годишно университетът приема около 10 000 студенти, предлагайки над 50 бакалавърски, около 100 магистърски и 35 докторски програми. Програмите се актуализират ежегодно, за да отговарят на изискванията на работния пазар и академичните нужди на общността на НБУ.

Счетоводство и контролинг

 • Бакалавър

 • Продължителност на следване: 4 години (8 семестъра).

 • Форма на обучение: Редовна и дистанционна
 • Такса: 2000лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие?Да, Kitchen59 е партньор на Нов български университет и предлага на студентите, търсещи настаняване, място за срещи, преживявания, работа, забавления и уютен дом.

 • Магистър

 • Продължителност на следване: 2 години
 • Форма на обучение: Редовна
 • Такса: 2000лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие?Да

5. Колеж по бизнес администрация

Колежът по бизнес администрация в София представлява академична институция, посветена на предоставянето на висококачествено образование в областта на бизнес администрацията.

С традиция и репутация, настоящият колеж предоставя обширен набор от програми и ресурси, които насърчават развитието на студентите и ги подготвят за успешна кариера в бизнес средата.

 • Бакалавър

 • Продължителност на следване: 4 години (8 семестъра).

 • Форма на обучение:Задочна, дистанционна

 • Такса: 790лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие? Не

 • Магистър
 • Продължителност на следване: Срокът на обучение зависи от каква бакалавърска програма сте завършили. Ако сте завършили БП “Счетоводство”, МП “Счетоводство и одит” ще е бъде два семестъра.
 • Форма на обучение: Редовна
 • Такса: 790лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие? Не

6. Колеж “Св. Ариадна”

Професионалния колеж „Света Ариадна“ приема ученици след завършено средно образование и има богата 20 годишна история. Този учебен институт е създаден през 1992 г., в град София от неговата директорка, г-жа Снежанка Стоилова.

Първоначално бе акредитиран от Националната агенция за професионално образование на Министерския съвет на Република България.

 • Бакалавър

 • Продължителност на следване: Колеж + ВУЗ – общо 4 години
 • Форма на обучение: Модулна, задочна и дистанционна
 • Такса:280 евро + 80 евро за втората специалност (по желание)

 • Има ли опция за живеене на общежитие? Не

7. Международното висше бизнес училище в София

МВУБ е специализирана частна институция за висше образование в сферата на бизнеса. Тя е упълномощена от Националната агенция за оценка и акредитация при Министерството на образованието на Република България да присъжда степени бакалавър, магистър и образователна и научна степен „Доктор“ в професионални области като „Администрация и управление“, „Икономика“ и „Туризъм“.

 • Бакалавър

 • Продължителност на следване: 4 години (8 семестъра)

 • Форма на обучение: Редовна, задочна и дистанционна
 • Такса: 1620лв. за първи курс/ 1320лв. за втори, трети и четвърти курс

 • Има ли опция за живеене на общежитие? Не
 • Магистър
 • Продължителност на следване:
  2 семестъра (1 година ) за студенти, завършили бакалавърска степен със специалност „Счетоводство и контрол“.

  3 семестъра (18 месеца) за студенти, завършили друга бакалавърска степен.

 • Форма на обучение: Задочна
 • Такса: 1620лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие? Не

Счетоводство в Пловдив – Висши училища и университети

С известната си история и богато културно наследство, Пловдив е не само дом на множество исторически забележителности, но и на престижни висши училища, които предлагат разнообразни образователни програми.

Една от тези програми, която привлича вниманието на мнозина, е „Счетоводство и контрол“. Тази специалност играе ключова роля в икономическото развитие на страната и предоставя на студентите възможност да придобият ценни знания и умения в сферата на финансите и счетоводството.

Освен образованието, Пловдив предоставят и разнообразен студентски живот. Студентите имат възможност да се включат в различни клубове, спортни активности и културни събития. Това насърчава тяхната социална активност и помага за изграждането на трайни приятелства.

1. Пловдивски университет Св. Паисий Хилендарски

Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”, е най-голямото учебно заведение в Южна България и се нарежда на второ място по големина в страната, след Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Учреждението започва своята история през 1961 година, като Висш педагогически институт по природо-математически науки. През 1972 година бива обявен за университет.

В наши дни Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ утвърждава своето име като университет, предоставяйки образование в над 60 различни области, обхващащи природни, хуманитарни, обществени и икономически науки.

 • Бакалавър

 • Продължителност на следване: 4 години (8 семестъра).

 • Форма на обучение: Редовна и задочна
 • Такса:

  • Държавна поръчка:
   – Редовно: 500лв.
   – Задочно: 400лв.
  • Платено обучение:
   – Редовно: 1720,80лв.
   – Задочно: 806,93лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие? Да

 • Магистър
 • Продължителност на следване:
  2 семестъра – за ОКС „бакалавър“ от професионалните направления Икономика и Администрация и управление.
  4 семестъра – за ОКС „бакалавър“ по други направления.

 • Форма на обучение: Редовна
 • Такса: 859,71лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие? Да

2. Аграрен Университет

От своето основаване през 1945 година до днес, Аграрният университет – Пловдив разпространява знания, съхранява и обогатява традициите на българското земеделие. Той утвърждава своята роля като национален център за аграрна наука и образование в страната.

Възпитаниците на Аграрния университет – Пловдив надвишават 30 000 човека, сред които са агрономи, инженери, еколози и икономисти, включително повече от 3000 студенти от други държави. Аграрният университет предоставя образование на европейско ниво в трите степени на образователната система: „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“.

 • Магистър
 • Продължителност на следване: 2 семестъра

 • Форма на обучение: Редовна и задочна
 • Такса: 

  • Редовно обучение – 807лв.
  • Задочно обучение – 576,50лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие? Да

3. Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив

Висшето училище по сигурност и икономика е едно от най-престижните висши училища в страната. През 2003 година, с решение на 39-то Народно събрание, обнародвано в брой 97 на вестник “Държавен вестник” от 04,11,2003 година, училището е създадено е като “Колеж по икономика и администрация (КИА).

Идеята за създаването му се появи през началото на 1999 година сред уважавани преподаватели и учени, които вече над десетилетие се занимават с частното висше образование в България. Те се превърнаха в учредители на Колежа, след като обективната необходимост за обучение на специалисти в областта на управлението, икономиката, финансите, туризма и други във Пловдив и региона стана очевидна.

 • Бакалавър

 • Продължителност на следване: 4 години (8 семестъра).

 • Форма на обучение: Редовна и задочна
 • Такса: 1100лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие? ВУСИ не разполага със собствени общежития, но могат да Ви насочат към различни варианти за частни и държавни общежития, в които се настаняват техни студенти.

 • Магистър
 • Продължителност на следване: 2 или 3 семестъра в зависимост от ОКС и направлението на бакалавърската програма.
 • Форма на обучение: Редовна и задочна
 • Такса: 1300лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие? Не

4. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив

Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите е частен колеж с филиали в Русе и Велико Търново. Открит е с решение на Министерския съвет на 23 октомври 1992 г.

През 2000 година е трансформиран в самостоятелно висше училище по решение на Народното събрание, и през същата година в него е открит център за евроинтеграция и култура, който включва библиотека и издателство.

Счетоводство-Университети-Висше училище по агробизнес и развитие на регионите.webp
 • Бакалавър

 • Продължителност на следване: 4 години (8 семестъра).

 • Форма на обучение: Редовна и задочна
 • Такса: Семестриалната такса за първата година за бакалавърските програми: 700 лв., за следващите учебни години: 750 лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие? Не

 • Магистър
 • Продължителност на следване:
  2 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от професионални направления Администрация и управление и Икономика.
  4 семестъра за завършилите ОКС „Професионален бакалавър”от професионално направление Икономика.
  4 семестъра за завършилите ОКС „Бакалавър“/ ОКС „Магистър“ от други професионални направления

 • Форма на обучение: Задочна
 • Такса: 750лв.

 • Има ли опция за живеене на общежитие? Не

Счетоводство – университети и програми във Варна

Образованието в областта на счетоводството, във Варна, съчетава качествено обучение с пъстър студентски живот и възможности за лично и професионално развитие. След завършване на образователната програма, студентите се подготвят за успешна кариера в счетоводството и свързани с него области, като финансите, аудита и управлението на риска. Те имат възможност да работят и да се развиват  както в България, така и в чужбина, като част от глобалните икономически тенденции.

1. Икономически университет – Варна

През своята дълга история, Икономически университет – Варна е подготвил над 155 хиляди икономисти, включително голям брой чужди граждани от над 60 държави, които са постигнали успешни кариери както у нас, така и в чужбина.

Университета е едно от основните висши училища за икономическо образование и наука в страната и продължава да развива своята роля като институция, активно ангажирана с предприемачески и социални ценности. Днес в университета се обучават над 7 500 български и международни студенти.

 • Бакалавър

 • Продължителност на следване: 4 години (8 семестъра).

 • Форма на обучение: Редовна и дистанционна
 • Квота на прием:
  70 – Редовно обучение (държавна поръчка).
  25 – Редовно обучение (платен прием).
  40 – Дистанционно обучение (платен прием).

 • Такса:

  • Държавна поръчка (редовно обучение) – 390лв.
  • Платен прием
   – Редовно обучение – 1120лв.
   – Дистанционно – 780лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие? Да
 • Бакалавър

 • Продължителност на следване: 4 години (8 семестъра).

 • Форма на обучение: Редовна
 • Квота на прием:
  50 – Държавна поръчка.
  15 – Платен прием.

 • Такса:

  • Държавна поръчка – 390 лв.
  • Платен прием – 1120 лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие? Да
 • Магистър
 • Продължителност на следване: 2 семестъра

 • Форма на обучение: Редовна и задочна
 • Такса:
  Редовно обучение – 1120лв.
  Задочно – 780лв.

 • Има ли опция за живеене на общежитие? Да

2. Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”

Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ е един най-значимите частни университети в България. Той се утвърждава като академичен център, който обединява обучението на студенти от България и чужбина в приоритетни сфери за страната и създава международно признати и конкурентоспособни научни и академични продукти. Университетът предлага повече от 60 бакалавърски и магистърски програми, както и 29 докторски програми. В него всяка година се обучават над 5000 студенти.

Счетоводство-Университети-Варненски свободен университет “Черноризец Храбър”
 • Бакалавър

 • Продължителност на следване: 4 години (8 семестъра).

 • Форма на обучение: Редовна, задочна и дистанционна
 • Такса:

  • Редовно – 1560лв.
  • Задочно – 1320лв.
  • Дистанционно – 1450лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие? Да, студентите могат да отседнат в удобните стаи на университетския хостел, както и в студентското общежитие „Чайка”.

 • Магистър
 • Продължителност на следване: 2 семестъра
 • Форма на обучение: Задочна
 • Такса: 1030лв.

 • Има ли опция за живеене на общежитие? Да

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

 • Докторантура
 • Продължителност на следване:
  Редовна докторантура – до 3 години, минимум 2 години;
  Задочна докторантура – до 4 години, минимум 2 години;
  Самостоятелна подготовка до 3 години, минимум 1,5 години.

 • Форма на обучение: Редовна, задочна и самостоятелна
 • Такса (годишна):

  • Редовна – 3500лв.
  • Задочна – 3000лв.
  • Свободна – 3000лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие? Да

Университети и студентски програми в Русе за бъдещи счетоводители

Русе е известен образователен център, който предлага разнообразни възможности за образование на високо ниво. Една от специалностите, която привлича студенти от цялата страна, е счетоводството. Този професионален път предоставя студентите с необходимите знания и умения, за да се справят със сложните изисквания на счетоводството и финансовия контрол.

Съществува силно развит студентски живот в Русе, който допринася за обогатяването на образователния процес. Студентите имат възможност да участват в различни мероприятия, което им позволява да развият социални умения и да създадат важни връзки, които могат да им послужат в бъдещата им кариера.

1. Русенски университет “Ангел Кънчев”

Университетът „Ангел Кънчев“, е институция за висше образование, намиращ се в град Русе, разполагащ с филиали в градовете Силистра, Видин и Разград.

Този университет се наследява от предшестващия Висши институт по машиностроене, механизация и електрификация на селското стопанство (ВИММЕСС), основан на 12 ноември 1945 година.

С течение на времето, университета получава новото наименование – Висше техническо училище „Ангел Кънчев“ и през 21 юли 1995 година официално става университет.

 • Магистър
 • Продължителност на следване: 4 семестъра
 • Форма на обучение: Задочна
 • Квота на прием: Минимум 4 – максимум 10 човека.

 • Такса: 700лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие? Да

 • Магистър
 • Продължителност на следване: 4 семестъра
 • Форма на обучение: Задочна
 • Квота на прием: Минимум 4 – максимум 10 човека.

 • Такса: 700лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие? Да

Бургаски висши учебни заведения преподаващи Счетоводство и контрол

Висшите училища в Бургас предоставят високо качество на образованието и са оборудвани със съвременни средства и технологии. Преподавателският екип е професионален и квалифициран, като се стреми да подготви студентите за предизвикателствата на бизнеса и финансовия свят.

Освен образователната страна, Бургас също така предлага интересен студентски живот. В града се намират разнообразни заведения, културни събития и спортни активности, които позволяват на студентите да се развиват не само в академичен, но и в социален и културен план. Това създава стимулираща среда, където студентите могат да се обогатят с нови приятели, идеи и опит.

1. Бургаски свободен университет

Бургаският свободен университет е съвременен, новаторски ориентиран и насочен към нуждите на студентите и тяхната успешна кариера. Той е международно признат и с високи стандарти в академичните постижения.

Бургаският свободен университет предлага възможности за учене в бакалавърски, магистърски и докторски програми фокусиращи се в практически специалности, обещаващи успешно професионално развитие.

 • Бакалавър
 • Продължителност на следване: 4 години (8 семестъра)
 • Форма на обучение: Редовна и задочна
 • Такса: 

  • Редовно – 1380лв.
  • Задочно – 1230лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие? Не
 • Бакалавър
 • Продължителност на следване: 4 години (8 семестъра)
 • Форма на обучение: Редовна и задочна
 • Такса: 

  • Редовно – 1380лв.
  • Задочно – 1230лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие? Не
 • Магистър
 • Продължителност на следване:
  2 семестъра (една година) за завършилите специалности от професионалните направления: Администрация и управление и Икономика.
  За кандидатите, завършили специалности от други професионални направления, е предвидена възможност за включване в програмата с подготвителен модул дисциплини.

 • Форма на обучение:Задочна и дистанционна

 • Такса: 1230лв.

 • Има ли опция за живеене на общежитие? Не

Изучаване на счетоводство в Свищов

Изучаването на „Счетоводство“ в Свищов представлява отличен избор за студентите, които желаят да развият своята кариера в областта на финансите. Висшите учебни заведения в града предлагат висококачествено образование и стимулират активния студентски живот. Този комбиниран подход допринася за успешната подготовка на бъдещите специалисти в счетоводството и контрола.

1. Стопанска академия „Димитър А. Ценов“

Създаването на Висшето търговско училище в Свищов се корени в богатата история на града по време на Възраждането. През този период Свищов се утвърждава като важен търговски център, където нарастват образователните и културни инициативи.

Градът е известен с големият си принос в развитието на образованието и културата.
Университета носи името на основният си дарител Димитър Апостолов Ценов.

 • Бакалавър
 • Продължителност на следване: 4 години (8 семестъра)
 • Форма на обучение: Редовна, задочна и дистанционна
 • Такса: 

  • Държавна поръчка:
   – Редовно – 330лв.
   – Задочно – 330лв.
  • Обучение срещу заплащане
   – Редовно – 1100лв.
   – Задочно  – 360лв.
   – Дистанционно – 780лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие? Да
 • Магистър
 • Продължителност на следване: 1 или 2 години
 • Форма на обучение: Редовна и дистанционна
 • Такса: 

  • Държавна поръчка:
   – Редовно – 345лв.
  • Обучение срещу заплащане:
   – Редовно – 1000лв.
   – Дистанционно – 900лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие? Да

 • Магистър
 • Продължителност на следване: 1 или 2 години
 • Форма на обучение: Редовна и дистанционна
 • Такса: 

  • Държавна поръчка:
   – Редовно – 345лв.
  • Обучение срещу заплащане:
   – Редовно – 1000лв.
   – Дистанционно – 900лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие? Да

 • Магистър
 • Продължителност на следване: 1 или 2 години
 • Форма на обучение: Редовна и дистанционна
 • Такса: 

  • Държавна поръчка:
   – Редовно – 345лв.
  • Обучение срещу заплащане:
   – Редовно – 1000лв.
   – Дистанционно – 900лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие? Да

 • Докторантура
 • Продължителност на следване:
  3 години – редовна и самостоятелна форма на обучение.
  4 години – задочна и дистанционна форма.

 • Форма на обучение: Редовна, дистанционна, задочна и самостоятелна

 • Такса: 

  • Държавна поръчка: 700лв.
  • Срещу заплащане: 1270лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие? Да

 • Докторантура
 • Продължителност на следване:
  3 години – редовна и самостоятелна форма на обучение.
  4 години – задочна и дистанционна форма.

 • Форма на обучение: Редовна, дистанционна, задочна и самостоятелна

 • Такса: 

  • Държавна поръчка: 700лв.
  • Срещу заплащане: 1270лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие? Да

Счетоводство – университети и образователни възможности в Благоевград

Град Благоевград e разположен в югозападната част на България. Той е не само красив град със забележителна природа, но и дом на висши учебни заведения. Образователните институции в Благоевград се гордеят с висок стандарт на образование и академична експертиза.

Програмите по „Счетоводство и контрол“ предоставят студентите със знания и умения, необходими за успешна кариера. Освен академичната страна, студентите в Благоевград могат да се насладят на активен студентски живот.

Градът е популярен избор сред младежта, тъй като предоставя много възможности за обогатяващи и разнообразни изживявания. Тук се намират множество кафенета, ресторанти, барове и клубове, където студентите могат да се забавляват и срещат нови приятели.

1. Югозападният университет „Неофит Рилски“

Югозападният университет „Неофит Рилски“ в Благоевград е основан през 1976 година и заема високо място сред класическите университети в България. Със своите 45 години история, ЮЗУ „Неофит Рилски“ е утвърден със значимо присъствие в областта на образованието и науката в страната и източна Европа.

Университетът е акредитиран с най-висока оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация, което осигурява високо качество на образователните програми. Той предлага 81 бакалавърски и магистърски програми след завършено средно образование, 153 магистърски програми след завършено висше образование и 83 докторски програми.

 • Бакалавър
 • Продължителност на следване: 4 години (8 семестъра)
 • Форма на обучение: Редовна и задочна
 • Такса: 375лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие? Да
 • Магистър

 • Продължителност на следване:
  2 семестъра за притежаващи ОКС „бакалавър“/”магистър” по специалности от професионално направление Икономика, Администрация и управление и Туризъм
  4 семестъра за притежаващи ОКС „бакалавър“/”магистър” по специалности от професионално направление различно от Икономика, Администрация и управление и Туризъм

 • Форма на обучение: Редовна и задочна
 • Такса: 460лв.

 • Има ли опция за живеене на общежитие? Да

Четоводство и контрол – Велико Търново

Велико Търново е известен с богата история и култура. Всяка година стотици студенти избират точно този град за да изучават “Счетоводство” и сходни специалности. Специалността „Счетоводство“ е от важна за съвременната икономика, като подготвя студентите за кариера в финансовия и счетоводен сектор.

Академичното образование във Велико Търново играе ключова роля в подготовката на специалисти в счетоводството и финансите. Тези институции не само предоставят образование на високо ниво, но и създават условия за студентите да развият своя потенциал и да се интегрират успешно в професионалния свят след завършване на учебната програма.

1. Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

Университетът във Велико Търново е основан през 1962 г. като Висш педагогически институт „Братя Кирил и Методий“. Старите казармени сгради в района на Света гора са реконструирани и преобразени в аудитории, семинарски зали и кабинети.

Първите катедри са създадени, и така, на 15 септември 1963 г., отвори врати втория университет в България с името „Висш педагогически институт „Братя Кирил и Методий“. Днес Великотърновският университет разполага с 9 факултета, 42 катедри, предлага 68 различни специалности и има два педагогически колежа в градовете Плевен и Враца.

Освен това, университетът има центрове в София, Пловдив и Добрич и приема над 18 000 студенти както от България, така и от чужбина. Той предлага образование на бакалаври, магистри и докторанти.

 • Бакалавър
 • Продължителност на следване: 4 години (8 семестъра)
 • Форма на обучение: Редовна и задочна
 • Такса: 

  • Държавна поръчка:
   – Редовно – 330лв.
   – Задочно – 330лв.
  • Обучение срещу заплащане
   – Редовно – 946лв.
   – Задочно  – 535лв.
 • Има ли опция за живеене на общежитие? Да
 • Магистър
 • Продължителност на следване: 2 семестъра
 • Форма на обучение: Редовна и задочна
 • Такса: 

  • 1030 лв. – редовно обучение
  • 615 лв. – задочно обучение
  • 615 лв. – дистанционно
 • Има ли опция за живеене на общежитие? Да

 • Магистър
 • Продължителност на следване: 2 семестъра
 • Форма на обучение: Редовна и задочна

 • Такса: 

  • 1030 лв. – редовно обучение
  • 615 лв. – задочно обучение
  • 615 лв. – дистанционно
 • Има ли опция за живеене на общежитие? Да

 • Магистър
 • Продължителност на следване: 4 семестъра
 • Форма на обучение: Редовна, задочна и дистанционна

 • Такса: 

  • 1030 лв. – редовно обучение
  • 615 лв. – задочно обучение
  • 615 лв. – дистанционно
 • Има ли опция за живеене на общежитие? Да

 • Магистър
 • Продължителност на следване: 2 семестъра
 • Форма на обучение: Редовна, задочна и дистанционна
 • Такса: 

  • 1030 лв. – редовно обучение
  • 615 лв. – задочно обучение
  • 615 лв. – дистанционно
 • Има ли опция за живеене на общежитие? Да

 • Докторантура
 • Продължителност на следване: 

  • Редовна – 6 семестъра
  • Задочна – 8 семестъра
 • Форма на обучение: Редовна, задочна и самостоятелна
 • Такса: 820лв.

 • Има ли опция за живеене на общежитие? Да

Защо академичното образование все още е важно

Счетоводството е професия, която изисква специфични знания и умения. Може би повечето хора са наясно със счетоводните стандарти и декларации, които трябва да бъдат следвани, за да се извършват процедурите в съответствие със законодателството. Но за да разберете истинските принципи и практики е необходимо да имате задълбочени познания в областта.

Счетоводство-университети (2)

Образованието в сферата предоставя фундаментални знания, които са от съществено значение за разбирането на финансовата дейност на фирмите. То включва обучение по счетоводни стандарти, данъчно законодателство, анализ на финансови отчети и много други ключови аспекти. Счетоводителите играят ролята на важни консултанти за фирмите, предоставяйки им информация и съвети, необходими за вземането на стратегически решения. Затова, без съмнение, академичното образование е задължително за тази професия.

Счетоводство-университети (3)

Университети в България

Университетите в България предоставят качествено образование в счетоводството и свързаните области, като финанси, данъчно право и управление. Програмите включват теоретично обучение, практически упражнения и възможности за стажове във фирми и организации. След завършване на университета, студентите се подготвят за сертификационни изпити като „Счетоводител“ или „Счетоводител по финанси“, които са изключително важни за тяхната професионална кариера.

Още блог статии: