RR Consulting Ltd.

Счетоводни консултации.

Напълно изрядни и професионални счетоводни консултации за Вашия бизнес/ фирма. Ако не сте сигурни в нещо – допитайте се до нас още днес!

Какво включват нашите счетоводни консултации?

About Us

Счетоводни консултации

Изчистваме неизвестните във Вашите планове.

Ясното разбиране на законите за счетоводството в България може да помогне да вземете по-добри финансови решения за вашия бизнес.

Нашите счетоводни консултанти предоставят услуги на фирми и физически лица, като ви помагат да анализирате финансова информация и да вземате важни бизнес решения.

Какво ни прави най-добрите?

Нашата счетоводна къща работи чрез богат набор от успешни счетоводни техники. Съобразяваме се със законовите промени и промени в сроковете за текущата година.

Местни данъци и такси

Изясняваме видовете данъци и такси, които трябва да заплащате.

Вземания

Даваме експертни съвети относно събиране на вземания.

Данъчни решения

Данъчно-ефективни решения на специфични бизнес казуси в областта на счетоводното.

Въпроси за ЗДДС

Консултации във връзка с ДДС ефекти, корпоративно и лично подоходно облагане.

Счетоводни консултации
ЦЕНА

Цените са достъпни за всеки който ссе нуждае от качествена счетоводна консултация.

Цена от

В зависимост от сложността, засегнатите данъчни закони, възможните финансови ефекти и много други фактори, които трябва да бъдат съобразени.

Счетоводни консултации

Как Ви съдействавме?

Помагаме при тълкуването на българското данъчно законодателство и приложимите международни спогодби и европейски директиви при взаимоотношенията ви с данъчната администрация в България с цел минимизиране на данъчните рискове за бизнеса ви чрез:

 

  • данъчно-ефективни решения на специфични бизнес казуси в областта на счетоводното и данъчно законодателство
  • консултации във връзка с ДДС ефекти, корпоративно и лично подоходно облагане, еднократни данъци и всички други преки и непреки данъци, сделки между свързани лица
  • консултации във връзка с местни данъци и такси, данъци върху недвижимо имущество
  • консултации във връзка с данъчни ефекти свързани с управленски бизнес решения
  • представителство пред данъчните органи, включително по време на данъчни ревизии и насрещни проверки, и съдействие при изготвянето и подаването на декларации и други изисквани отчетни форми от данъчната администрация

 

Ние не само ще ви помогнем да отговорите на всички административни и регулаторни изисквания на данъчната администрация и да намалите риска за организацията си, но и ще ви консултираме как да оптимизирате своите разходи с оглед на вида на организацията ви.

Introducing Principles to Financial Accounting

Консултирайте се с нас!

Още счетоводни услуги:

Счетоводство на онлайн магазин

Имате онлайн магазин? Нека помогнем!

Счетоводство на фрийленс услуги

Счетоводство на Вашата фрийленс дейност.

Счетоводство на фирма

Счетоводство на фирми с и без регистрация по ЗДДС.