RR Consulting Ltd.

Счетоводство на
онлайн магазин.

Осчетоводяване на онлайн магазини за продукти и услуги.
Счетоводни решения за бизнеса Ви.

Какво включва услугата ‘Счетоводство на онлайн магазин’ ?

Счетоводство на онлайн магазин

Решения за бъдещо развитие.

Консултации за изискванията към онлайн магазините. Какви проверки може да имате. Документиране на дейността.
Данъчен ефект на управленските решения.

Наши предимства.

Нашата счетоводна къща работи чрез богат набор от професионални счетоводни умения. Съобразяваме се със законовите промени засягащи онлайн бизнесите за РБ.

Работа с Excel

Водим счетоводството на фирми със софтуери както на Microsoft, така и на Google.

Готови бланки

Работим и изготвяме документи, необходими за отчитане на дейността Ви.

Данъчни декларации

Навременно и правилно подаване на всички видове данъчни и осигурителни декларации.

Възстановяване на ДДС

Счетоводно отчитане и документиране на процедурата по прихващане, приспадане и възстановяване на ДДС

Счетоводство на
онлайн магазин
ЦЕНИ

Изготвили сме два ценоразписа спрямо типа фирма, която сте регистрирали и броя на осигурените лица и документи.

План „Търговия-мини“

  • Вид на дейността: Търговия

  • Регистрация по ДДС: Не
  • Брой осигурени лица: 1

  • Брой документи: до 20

План „Търговия-ДДС-мини“
  • Вид на дейността: Търговия

  • Регистрация по ДДС: Да
  • Брой осигурени лица: до 2

  • Брой документи: до 30

Консултирайте се с нас!

Още счетоводни услуги:

Счетоводство на фирма

Осчетоводяване на фирма и следене на разчетните сметки, вземания, задължения и др.

Счетоводство на фрийленс услуги

Търсена услуга от фрийленс предприемачи в различни сфери на дейност.

ТРЗ – Управление на заплати

Осчетоводяване на разходите за работни заплати и осигуровки.