RR Consulting Ltd.

Регистрация на фирма.

Регистрация на фирми според организацията – еднолични или дружествени. Помагаме за успешна регистрация на фирма от всеки тип. 

Какво включва регистрация на фирма при нас ?

Регистрация на фирма

Консултаця преди избор на тип фирма.

Всяка структура има своите предимства и недостатъци. Най-важното е да помислите за данъците, които дължите на държавата и отговорността, която поемате пред вашите партньори. 

Ще получите ясна и подробна консултация за данъчното облагане и вариантите на осигуряване при всеки тип фирма, за да можете да вземете най-доброто за вас решение.

Сиргурност и развитие с наша помощ.

Нашата счетоводна къща работи чрез богат набор от успешни счетоводни техники. Съобразяваме се със законовите промени и промени в сроковете за текущата година.

Работа с Excel

Работата със софтуери ни позволява да водим счетоводството Ви още по-ефективно.

Готови бланки

Прилагаме и изготвяме правилно всеки един необходим документ в срок.

Данъчни декларации

Данъчното счетоводство е ориентирано към правилното отчитане на дейността за данъчните цели.

Прозрачност в работата

Известяваме Ви максимално рано за грешки/пропуски, вместо да начисляваме допълнителни суми без да сте наясно защо.

Регистрация на фирма ЦЕНА

Разгледайте цените на които работим за успешна регистрация на фирма в България.

Изготвяне на пакет документи за регистрация на ЕООД

 • Заявление за запазване на фирма (Д1), което не е задължително и струва 50 лв.

 • Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен)

 • Учредителен акт

 • Учредителен протокол – Документът трябва да съдържа взетите решения от учредителното събрание и дневния ред на събранието.

 • Решение за назначение на едноличния собственик на капитала като управител

 • Заявление по образец А4.
 • Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР). Декларира се истинността на заявените обстоятелства. Подписва се от заявителя.

 • Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР. Подава се от приносителя. Попълва се само когато заявителят не представя документите лично в ТР.

 • Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). Забрана за конкурентна дейност.

 • Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма.

 • Лиценз или разрешение, когато дейността на фирмата изисква такова.

 • Бележка за внесен капитал, която можете да издадете от банка (по избор).

Изготвяне на пакет документи за регистрация на ООД

 • Заявление за запазване на фирма (Д1), което не е задължително и струва 50 лв.
 • Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен), Дружествен договор.
 • Протокол от Общото събрание на съдружниците – Документът трябва да съдържа взетите решения от учредителното събрание и дневния ред на събранието.

 • Решение на общото събрание за назначаване на управител.
 • Заявление по образец А4.
 • Декларация по чл. 13, ал. 4, Закон за Търговския регистър (ЗТР). Декларира се истинността на заявените обстоятелства.

 • Декларация по чл. 13, ал. 5, ЗТР. Подава се от приносителя. (Попълва се само когато заявителят не представя документите лично в ТР.).

 • Декларация по чл. 142, Търговски закон (ТЗ). Забрана за конкурентна дейност. Подписва се от управителя.

 • Декларация по чл. 141, ал. 8, ТЗ. Управителят декларира, че отговаря на изискванията на закона за управител на фирма.

 • Лиценз или разрешение, когато дейността на фирмата изисква такова.

 • Бележка за внесен капитал, която можете да издадете от банка (по избор).

Консултирайте се с нас!

Още счетоводни услуги:

Счетоводство на онлайн магазин

Поддържаме Вашия е-магазин изряден и законосъобразен.

Счетоводство на фрийленс услуги

Онлайн професията Ви може да бъде осчетоводена при нас.

ТРЗ – Управление на заплати

Управление на парични потоци за заплати на служители.